Kế hoạch tuần 20

Tháng Một 15, 2018 9:49 sáng

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20 (Từ 15/01 – 21/01/2018)

Thứ (ngày) Buổi sáng Buổi chiều
2

(15/01)

– Chào cờ- Kiểm ta bài cũ

– Thực hiện chương trình tuần 20

– Dạy học

 

– 14 h Sinh hoạt tổ CM
3

(16/01)

– Dạy học

– GV tham gia thi GVG bắt thăm bài dạy tại PGD

– Dạy bổ trợ kiến thức

– Dạy nghề lớp 8A

– Huấn luyện thể thao

 

4

(17/01)

– Kiểm tra bài cũ đàu buổi

– Dạy học

 

– Dạy bổ trợ

– Học nghề PT lớp 8B

-BD Casio, Anh 8

– Huấn luyện thể thao

5

(18/01)

– Dạy học

– Dự giờ

– Dạy bổ trợ kiến thức

– Bồi dưỡng Toán, Văn,  khối 6,7

– Huấn luyện thể thao

6

(19/01)

– Kiểm tra bài cũ đầu buổi

– Dạy học

-Dự giờ

– Dạy bổ trợ

– Bồi dưỡng HSG lớp 8

– Huấn luyện thể thao

 

 

 

7

(20/01)

– Dạy học

– Họp cốt cán- Giao ban cuối tuần

 

BD Anh 6,7

– Huấn luyện thể thao

 

CN

(21/01)

                       Tham gia thi đấu Tại HKPĐ cấp Cụm