Kế hoạch tuần 14

Tháng Mười Một 21, 2017 8:51 sáng

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14 (Từ 20/11 – 25/11/2017)

Thứ (ngày) Buổi sáng Buổi chiều
2(20/11) Kỷ niệm Ngày nhà giáo

 

Việt Nam 20-11
3(21/11) – Dạy học: Thực hiện chương trình tuần 14 – 14h họp Chi bộ: Xếp loại Đảng viên cuối năm 
4(22/11) – Kiểm tra bài cũ đàu buổi- Dạy học

– Đ/c Huấn tập huấn  ba ngày tại Sở

– Dạy bổ trợ- Học nghề PT lớp 8B

-BD Casio, Anh 8

5(23/11) – Dạy học

– Dự giờ

 

 

– Dạy bổ trợ kiến thức- Bồi dưỡng Toán, Văn,  khối 6,7

– Dạy nghề lớp 8A

 

6(24/11)  – Kiểm tra bài cũ đàu buổi- Dạy học

– Dự giờ

– Dạy bổ trợ- Bồi dưỡng HSG lớp 8

 

 

 

7(25/11) – Dạy học- Họp cốt cán- Giao ban cuối tuần

 

BD Anh 6,7