Kế hoạch chuyên môn tháng 11

Tháng Mười Một 8, 2017 5:08 chiều

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11  /2017

 

 1. NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  10
 2. Nề nếp: Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường ổn định, nề nếp dạy và học tiến hành đồng bộ theo quy định
 3. Công tác chuyên môn

– Thực hiện tốt công tác soạn giảng, việc chuẩn bị bài trước khi lên lớp nhìn chung kịp thời.

– Công tác dự giờ: các tổ lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, đúng kế hoạch.

– Hội giảng và hội thi: thực hiện các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đúng theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

– Công tác thanh tra kiểm tra: kiểm tra hồ sơ giáo án, thanh tra toàn diện 4 đ/c (gồm đ/c Đồng, đ/c H.Hoàng, đ/c Trung, Đ/c Thủy). Kết quả cả 4 đ/c đạt kết quả tốt.

– Việc bồi dưỡng học sinh giỏi: các môn tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi.

– Dạy phụ đạo học sinh yếu kém: việc thực hiện dạy phụ đạo ở khối 6 và 9 học sinh thực hiện tương đối tốt, đảm bảo sĩ số, riêng khối 7,8 thực hiện chưa nghiêm túc học sinh còn vắng nhiều nhất là các tiết cuối.

– Xây dựng chương trình và kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6,7 và 8

– Dạy hoạt động ngoài giờ: Một số lớp tiến hành còn chậm so kế hoạch.

– Lên kế hoạch mượn trả, sử dụng ĐDDH: Nhìn chung giáo viên có sử dụng ĐDDH ở các tiết dạy, tuy nhiên một số giáo viên mượn trả chưa đúng kế hoạch, chưa đúng quy định.

– Hai tổ chuyên môn triển khai chuyên đề, tuy nhiên chưa đăng lên trang mạng “trường học kết nối”

– Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn vận dụng cách đánh giá Pisa, sách Tin học: đ/c Vân, đ/c Thắm

 1.  KẾ HOẠCH THÁNG 11

       Phát động tháng cao điểm thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

 I . KẾ HOẠCH CHUNG

 1. Nề nếp

– Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường, thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN, kiểm tra bài cũ, kiểm tra việc tự học của học sinh

– GVCN theo dõi lịch  học, nhắc nhỡ học sinh tham gia đầy đủ các lớp học thêm, học nghề  lớp 8, bồi dưỡng học sinh giỏi vào buổi chiều.

 1. Công tác chuyên môn
 2. Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học trong việc giảng dạy trên lớp, Trong sọan giảng chú trọng đến chuẩn kỹ năng kiến thức, đến nội dung giảm tải, chú trọng đến nội dung lồng ghép, dạy tích hợp đặc biệt bám sát PPCT. BGH và các tổ chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra đột xuất kết hợp cùng với hình thức kiểm tra định kỳ.
 3. Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra, đánh giá.
 4. Dự giờ: Tăng cường dự giờ thăm lớp của tổ trưởng, giáo viên dự giờ đúng số tiết quy định tối thiểu, chú trọng đến nội dung ghi chép trong sổ dự giờ.
 5. Sổ kế hoạch giảng dạy: Lên kế hoạch tháng tuần kịp thời, thống kê chất lượng các bài kiểm tra đầy đủ đúng thời gian quy định, nội dung dạy bù, dạy HĐNG, dạy phụ đạo, bổ trợ đều phải lên đầy đủ ở sổ kế hoạch giảng dạy.
 6. Hội giảng, chuyên đề: các tổ tiến hànhhội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đúng theo kế hoạch, đúng quy định sắp xếp thời gian đi dự đầy đủ, đảm bảo số lượng giáo viên dự theo theo quy định. Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Tham gia Hội thảo “Dạy học Tiếng Anh cấp THCS chương trình 10 năm của Bộ GD&ĐT” tại PGD Thị xã.

Công tác thanh, kiểm tra đột xuất giáo án giáo viên, Kiểm tra toàn diện các đ/c Hiền, đ/c Vũ, đ/c Vân, đ/c Mơ

 1. Tiếp tục BDHSG các môn văn hóa lớp 6,7 8. Tiếp tục bồi dưỡng thêm cho HS 9 được tham gia các lớp bồi dưỡng tại Thị xã cho đến khi học sinh thi HSG cấp Tỉnh
 2. Tổ chức thi cấp trường ‘‘ Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết một vấn đề thực tiễn’’ và ‘‘Dạy học theo chủ đề tích hợp’’ chọn dài có chất lượng để dự tghi cấp Thị vào đầu tháng 12
 3. Tổ Tự nhiên hoàn thành sản phẩm dự thi Sáng tạo KHKT để 24/11 tham gia thi cấp Thị
 4. Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời, chính xác, tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH hiện có của nhà trường. Các tổ thống kê số tiết sử dùng ĐDDH hàng tháng chính xác.
 5. Ra đề kiểm tra: Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra một tiết, đề kiểm tra học kỳ. Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức. Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu, TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phản ánh đúng chất lượng của học sinh.
 6. Dạy HĐNGLL: Thực hiện các buổi ngoài giờ lên lớp đúng thời gian quy định, phải lên lịch trước 01 tuần. Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên ở sổ kế hoạch của nhà trường.Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu.
 7. Chế độ thông tin báo cáo: chính xác kịp thời, thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH, của tổ CM
 8. Dạy nghề: Tổ chức theo dõi và nhắc nhỡ tình hình học sinh tham gia các lớp học nghề 8.
 9. Tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 đảm bảo vui tươi, long trọng, tôn vinh nghề và tiết kiệm, tôn vinh những cá nhân có nhiều thành tích trong giảng dạy và các hoạt động.

 

 1. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Tuần 14

 

Thứ, ngày Hoạt động  buổi sáng Hoạt động buổi chiều
2: 30/10 Chào cờ, triển khai kế hoạch tuần Dạy học chương trình tuần 11

 

Sinh hoạt chuyên môn
3: 31/10 – Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Dạy nghề

4: 01/11 – Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Dạy nghề

Bồi dưỡng HSG

5: 02/11 – Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG

6: 03/11 –         Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG

 

7: 04/11 – Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG

 

 

 

 

Tuần 15

 

Thứ, ngày Hoạt động  buổi sáng Hoạt động buổi chiều
2: 06/11 Chào cờ, triển khai kế hoạch tuần 12

 

Sinh hoạt chuyên môn
3: 07/11 -Hội Thảo sinh hoạt chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học”

 

Dạy bổ trợ

Dạy nghề

4: 08/11 Tổng kết Hội Thảo Dạy bổ trợ

Dạy nghề

Bồi dưỡng HSG

5: 9/11 – Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG

6: 10/11 Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG

 

7: 11/11 Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG

 

Tuần 16

 

Thứ, ngày Hoạt động  buổi sáng Hoạt động buổi chiều
2: 13/11 Chào cờ, triển khai kế hoạch tuần 13

 

Sinh hoạt chuyên môn
3: 14/11 – Dạy học Dạy bổ trợ

Dạy nghề

4: 15/11 – Dạy học

Dự giờ

Dạy bổ trợ

Dạy nghề

Bồi dưỡng HSG

5: 16/11 – Dạy học

Dự giờ

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG

6: 17/11 Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG

 

7: 18/11 Tọa đàm 20/11 tại UBND xã

 

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG

 

Tuần 17

 

Thứ, ngày Hoạt động  buổi sáng Hoạt động buổi chiều
2:20/11 Tọa đàm 20/11 tại trường

 

 
3: 21/11 – Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Dạy nghề

4: 22/11 – Dạy học

Dự giờ

Dạy bổ trợ

Dạy nghề

Bồi dưỡng HSG

5: 23/11 Dạy học

Dự giờ

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG

6: 24/11                         Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG

 

7: 25/11 Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG

 

Tuần 18

 

Thứ, ngày Hoạt động  buổi sáng Hoạt động buổi chiều
2: 27/11 Chào cờ, triển khai kế hoạch tuần 15

 

Sinh hoạt chuyên môn
3: 28/11 – Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Dạy nghề

4: 29/11 – Dạy học

Dự giờ

Dạy bổ trợ

Dạy nghề

Bồi dưỡng HSG

5: 30/11 – Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG

6: 31/11 Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG

 

7: 01/12 Dạy học

 

Dạy bổ trợ

Bồi dưỡng HSG