Đăng ký học tiếng Anh khung 6 bậc

Tháng Tư 11, 2016 9:01 sáng

Tất cá các đồng chí GV, NV có nhu cầu học tiếng Anh khung 6 bậc đăng ký học tại đ/c Phượng văn phòng.

Hồ sơ: – Nộp 200.000đ lệ phí ban đầu

– Chụp 02 ảnh 4×6

– Phô tô chứng minh Nhân dân