Lịch kiểm tra học kỳ 2, năm học 2018-2019

Tháng Tư 27, 2019 9:15 sáng

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN

 TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                                                                
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ  NĂM HỌC 2018-2019

Ngày kiểm tra Buổi Thời gian bắt đầu phát đề kiểm tra Giờ làm bài kiểm tra Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
Thứ 206/5/2019 Sáng  7h30 7h 35 Toán(90’) Văn(90’)
 9h30 9h 35 Sử(45’) Sử(45’)
Chiều 14h00 14h05 Toán(90’) Văn(90’)
16h 16h05 Sinh(45’) Địa(45’)
Thứ 307/5/2019 Sáng  7h30 7h 35 Văn(90’) Toán(90’)
 9h30 9h35 AnhV(45’) AnhV(45’)
Chiều 14h00 14h05 Văn(90’) Toán(90’) Anh(nói)
16h 16h05 Địa(45’) Sinh(45’)
Thứ 408/5/2019 Sáng  7h30 7h 35 Lý(45’) Lý(45’)
8h40 8h45 CN(45’) Sinh(45’)
9h40 9h45 Địa(45’) CN(45’)
Chiều 14h00 14h05 Anh(nói) GDCD(45) Hóa(45’)
15h15 15h20 Sử(45’) Sử(45’)
Lý(45) CN(45)
Thứ 509/5/2019 Sáng  7h30 7h 35 GDCD(45) Hóa(45’)
8h40 8h45 Sinh(45’) Địa(45’)
9h40 9h45 GDCD(45)
Chiều 14h00 14h05 AnhV(45) AnhV(45)
15h15 15h20 CN(45’) Lý(45’)
16h15 16h20 GDCD(45’)
Thứ 610/5/2019 Sáng 7h30 7h 35  Anh(nói) Anh(nói)
Chiều Chấm bài

 

                                                                                                                               P.HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                              Phan Thị Thu Hường