Lịch trực hè

Tháng Sáu 6, 2019 9:00 sáng

PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà            CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /BCTT                             Quảng Trung., ngày 20 tháng 05 năm 2019

 

PHÂN CÔNG TRỰC HÈ CỦA CBGVNV-HS

NĂM 2019

 

Thời gian Trực lãnh đạo (số điện thoại) Lớp Giáo viên , nhân viên Ghi chú
Từ ngày 01/6 đến hết ngày 10/06/2019 Phan Thị Thu Hường0837586464 6A Trần Thị HàHoàng Minh Đồng

Vũ Hoàng

 

Bảo vệ: Nguyễn Văn Lợi
Từ ngày 11/6 đến hết ngày 20/06/2019 Phan Thị Thu Hường0837586464 6B Nguyễn Lan AnhNguyễn Quang Trung

 

Bảo vệ: Nguyễn Văn Lợi
Từ ngày 21/6 đến hết ngày 30/06/2019 Phan Thị Thu Hường0837586464 7A Lê Thị Phương ThúyNguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Huy Hoàng

 

Bảo vệ: Nguyễn Văn Lợi
Từ ngày 01/7 đến hết ngày 10/07/2019 Phan Thị Thu Hường0837586464 7B Trần Trung VũTrịnh Ngọc Sơn

Nguyễn Thị Vân

Bảo vệ: Nguyễn Văn Lợi
Từ ngày 11/7 đến hết ngày 20/07/2019 Phan Thị Thu Hường0837586464 8A Hồ Khánh ThiệnĐoàn Thị Huấn

 

Bảo vệ: Nguyễn Văn Lợi
Từ ngày 21/7 đến hết ngày 31/07/2019 Phan Thị Thu Hường0837586464 8B Lê Thị MơĐinh Nam Phương Bảo vệ: Nguyễn Văn Lợi

 

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                               Phan Thị Thu Hường