Tuyền truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và giới tính.

Tháng Mười 6, 2020 10:24 sáng

Sáng ngày 02/10/2020 Đoàn xã đã phối hợp với Ban dân số xã tổ chức tuyên truyền cho học sinh Trường THCS kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và giới tính

.120545272_705718336693796_3986792751059205250_o 120552652_705718826693747_7753489292756810569_o 120664663_705718703360426_7578434843936032094_o 120814875_705718640027099_934129988170090358_o 120850160_705718483360448_1642113954221307210_o 120349818_705718420027121_6938114977367356517_o

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017669081310