MỘT SỐ HÌNH ẢNH LAO ĐỘNG TRỒNG HOA CỦA CĐTHCS QUẢNG TRUNG

Tháng Chín 18, 2018 8:48 sáng

20180917_15574520180917_15483120180917_15491620180918_08023220180918_080257