Một số hình ảnh của kỳ thi nghề PT

Tháng Tư 18, 2018 8:30 sáng

20180417_06460120180417_06431520180417_064301