images (2)

TUẦN 5( TỪ NGÀY 2/9/2019 ĐẾN 7/9/2019)

THỨ TUẦN 5( TỪ NGÀY 2/9/2019 ĐẾN 7/9/2019) NỘI DUNG GHI CHÚ Thứ 2 – Khai Giảng +Dạy học bình thường – SHCM: Tập trung xây dưng KH cá nhân, KH tổ; đăng ký thi đua đầu…
images (2)

TUẦN 4 ( TỪ NGÀY 2/9/2019 ĐẾN 7/9/2019)

THỨ TUẦN 4 ( TỪ NGÀY 2/9/2019 ĐẾN 7/9/2019) NỘI DUNG GHI CHÚ Thứ 2 – Nghĩ lễ 2/9   2/9/2019 Thứ 3 – Dạy học bình thường – Sinh hoạt chuyên môn: Góp ý…
images (2)

TUẦN 2 ( TỪ NGÀY 19/8/2019 ĐẾN 24/8/2019)

THỨ TUẦN 2 ( TỪ NGÀY 19/8/2019 ĐẾN 24/8/2019) NỘI DUNG GHI CHÚ Thứ 2 – HS tập trung, dạy ôn tập; kiểm tra dụng cụ học tâp. – SHCM: Triển khai KH BDTX năm học 2019-2020;…
biểu tượng cổng thông tin

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8,9/2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8,9 NĂM HỌC 2019-2020 Chủ điểm: “ Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường – Tháng an toàn giao thông” NỘI DUNG CƠ BẢN: Ổn…
99033e266d67cbddb1196df50f84ae1c

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1_Thực hiện từ 26/8/2019

Thứ Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Ngày nghỉ BD HSG; CV khác 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Sinh hoạt tổ CM 2 Toán-Trung Văn-Thúy Toán-Hoàng Sinh-Mơ Anh-Huấn Văn-Anh Văn-Thủy TD-Hoàng 3 Địa-Hiền Toán-Trung Sinh-Mơ Anh-Hà Văn-Anh Sử-Đồng Toán-Hoàng Văn-Thủy 4 Anh-Hà Sinh-Mơ Văn-Thúy Tin-Thiện Toán-Trung Anh-Huấn TD-Hoàng Toán-Hoàng 5 Sinh-Mơ Địa-Hiền Tin-Thiện Địa-Vân Sử-Đồng GD-Vũ CN-Phương Hóa-A 3 1 Văn-Thúy CN-Phương CN-Vũ Văn-Anh Lý-Thiện Toán-Trung Anh-Huấn Toán-Hoàng Mơ Vân dạy Q Tân 2 Văn-Thúy Sử-Đồng TD-Hoàng Văn-Anh Toán-Trung Lý-Thiện Toán-Hoàng Anh-Huấn Hà 3 Sử-Đồng Toán-Trung GD-Vũ Toán-Hoàng CN-Phương Văn-Anh Lý-Thiện Địa-Hiền Thủy 4 Toán-Trung Văn-Thúy Sử-Đồng TD-Hoàng CD-Vũ CN-Phương Địa-Hiền Lý-Thiện 5 4 1 Lý-Thiện MT-Phương Văn-Thúy Anh-Hà Toán-Trung Anh-Huấn Sinh-Mơ Văn-Thủy Hoàng 2 CN-Phương Lý-Thiện Văn-Thúy TD-Hoàng TD-Sơn Toán-Trung Hóa-A Văn-Thủy Anh 3 Toán-Trung Anh-Hà TD-Hoàng Nhạc-Vân Anh-Huấn TD-Sơn GD-Vũ Sinh-Mơ Hiền 4 Nhạc-Vân Sinh-Mơ Anh-Hà Tin-Thiện Hóa-A MT-Phương Văn-Thủy GD-Vũ Đồng 5 TCA-Hà Nhạc-Vân Tin-Thiện GD-Vũ CN-Phương Hóa-A TCV-Thủy TCS-Kiên 5 1 Anh-Hà CN-Phương Toán-Hoàng Lý-Thiện Văn-Anh Sinh-Mơ Văn-Thủy Sử-Đồng Trung Vân dạy…
20180905_072950(0) (3)

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                     Độc lập -Tự do-Hạnh phúc   Số:     /KH-THCS QTr                                 Quảng Trung, ngày 25  tháng 5 năm 2019 KẾ HOẠCH Tuyển sinh  vào lớp 6  THCS  năm học 2019-2020
IMG20160922102434

Lịch trực hè

PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà            CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:      /BCTT                             Quảng Trung., ngày 20 tháng 05 năm 2019   PHÂN CÔNG TRỰC HÈ CỦA CBGVNV-HS NĂM 2019