biểu tượng cổng thông tin

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC QUYÊN GÓP SÁCH NĂM HỌC 2020 – 2021

tải tại đây Kế hoạch tổ chức Ngay Sach VN lần 7  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   26  …
IMG-4390

Nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020

Ảnh dự thi: “ Nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020” Đơn vị dự thi: Đoàn viên Công đoàn cở sở Trường THCS Quảng Trung- Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình. ♥  “ Công đoàn trường THCS Quảng Trung – đồng…
tkb

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1(áp dụng từ 5/9/2020)

Thứ Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Ngày nghỉ BD HSG; CV khác 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Sinh hoạt tổ CM 2 TD-Hoàng Văn-Thúy Anh-Hà Văn-Anh TD-Sơn Toán-Thủy Toán-Hoàng Sinh-Mơ BD HSG (nếu tăng buổi) 3 Lý-Trung TD-Hoàng Văn-Thúy Văn-Anh Toán-Thủy TD-Sơn Anh-Huấn Toán-Hoàng 4 Toán-Thủy Anh-Huấn Sử-Hoa Anh-Hà Tin-Hoàng Hóa-Nga CN-Phương Địa-Vân 5 CN-Phương Lý-Trung CN-Vũ Sử-Hoa Hóa-Nga Tin-Hoàng Địa-Vân Anh-Huấn 3 1 Văn-Thúy Toán-Thủy TD-Hoàng CN-Vũ Sử-Hoa Sinh-Mơ Toán-Hoàng Văn-Thủy Trung 2 Văn-Thúy Địa-Vân Toán-Hoàng TD-Hoàng Toán-Thủy Anh-Hà GD-Vũ Văn-Thủy Nga Phụ đạo HS yếu 3 Địa-Vân GD-Vũ Anh-Hà MT-Phương Sinh-Mơ Toán-Thủy Văn-Thủy TD-Hoàng Anh 4 Toán-Thủy CN-Phương Địa-Vũ Địa-Vân Anh-Hà Sử-Hoa Sinh-Mơ Toán-Hoàng Huấn 5 Nhạc-Vân GD-Vũ MT-Phương Sử-Hoa
1599266782735

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021

Hôm nay, hòa chung niềm vui chung của đồng bào cả nước tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9. Hòa chung với không khí của ngày hội toàn dân…