biểu tượng cổng thông tin

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC QUYÊN GÓP SÁCH NĂM HỌC 2020 – 2021

tải tại đây Kế hoạch tổ chức Ngay Sach VN lần 7  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   26  …
IMG-4390

Nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020

Ảnh dự thi: “ Nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020” Đơn vị dự thi: Đoàn viên Công đoàn cở sở Trường THCS Quảng Trung- Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình. ♥  “ Công đoàn trường THCS Quảng Trung – đồng…