tải xuống (2)

DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT: ĐÔI ĐIỀU CẦN BIẾT

  BÀI TUYÊN TRUYỀN  Bài tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết Bệnh sốt xuất huyết là gì? – Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do vi rút dengue gây ra. Bệnh lây lan do…

Nghề giáo em yêu

                                     Nghề giáo em yêu   Bao nhiêu cám dỗ không lời, Chọn nghề là để cuộc đời giàu sang. Riêng em, em những mơ màng, Ước làm cô…