Tập san chào mừng ngày 20/11

CHÂN DUNG MỘT CON NGƯỜI   Đã bao giờ chúng ta tự hỏi: Để có được kiến thức, trí tuệ, để thành người tốt có ích cho xã hội ta phải biết ơn bao người? Đó là cha, là mẹ, là tự bản…