20180108_070540

Kế hoạch tuần 20

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20 (Từ 15/01 – 21/01/2018) Thứ (ngày) Buổi sáng Buổi chiều 2 (15/01) – Chào cờ- Kiểm ta bài cũ – Thực hiện chương trình tuần 20 – Dạy học   – 14 h Sinh hoạt tổ CM 3 (16/01) -…

Thời khóa biểu học kỳ II

TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                                  THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018                                                                                                                                     ( Thực hiện 08- 01 – 2018)
20171020_071010

Báo cáo hoạt động tháng 11

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Số:      /BC-BC                                Quảng Trung, ngày  22  tháng 11 năm 2017   BÁO CÁO HOẠT…
IMG20171013101411

Kế hoạch tuần 14

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14 (Từ 20/11 – 25/11/2017) Thứ (ngày) Buổi sáng Buổi chiều 2(20/11) Kỷ niệm Ngày nhà giáo   Việt Nam 20-11 3(21/11) – Dạy học: Thực hiện chương trình tuần 14 – 14h họp Chi bộ: Xếp…
20171020_064433

Kế hoạch tuần 13

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13 (Từ 13/11 – 18/11/2017) Thứ (ngày) Buổi sáng Buổi chiều 2 (13/11) – Chào cờ- Kiểm ta bài cũ – Thực hiện chương trình tuần 13 – Dạy học   – 13h Sinh hoạt Chi bộ – 14 h Sinh…
20171020_064343

Kế hoạch chuyên môn tháng 11

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11  /2017   NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  10 Nề nếp: Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường ổn định, nề nếp dạy và học tiến hành đồng bộ theo quy định Công tác chuyên môn – Thực hiện…

Đăng ký học tiếng Anh khung 6 bậc

Tất cá các đồng chí GV, NV có nhu cầu học tiếng Anh khung 6 bậc đăng ký học tại đ/c Phượng văn phòng. Hồ sơ: – Nộp 200.000đ lệ phí ban đầu – Chụp 02 ảnh 4×6 – Phô tô chứng minh Nhân…