received_290895101913163

THCS Quảng Trung thực hiện hưởng ứng Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

  PHÒNG GD&ĐTTHỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:       /BC                                          Quảng Trung, ngày 15 tháng 5  năm 2020                                                                    BÁO CÁO V/v thực hiện hưởng ứng Hội sách…
tải xuống

Hướng dẫn khai báo y tế cho Học sinh

Thực hiện kế hoạch của Sỏ GD&ĐT, Phòng GD&ĐT thị xã ba đồn Nay Ban giám hiệu trường THCS Quảng Trung yêu cầu: 1. Tất cả các HS phải bắt buộc khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ y tế 2. GVCN,…
images (2)

TUẦN 15( TỪ NGÀY 25/11/2019 ĐẾN 30/11/2019)

tải tại đây KE HOACH TUAN 15 11.2. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KH TUẦN 14 * Chuyên môn: – Thực hiện đúng tiến độ chương trình, tuần 13, Thứ 4 nghỉ buổi sáng bù vào buổi chiều thứ 2 ngày 25/11 (ghi đúng lịch…
images (2)

TUẦN 13( TỪ NGÀY 11/11/2019 ĐẾN 16/11/2019)

11.2. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KH TUẦN 12 * Chuyên môn: – Thực hiện đúng tiến độ chương trình ; Một số tiết thao giảng ngày 4/11 thống nhất ghi đúng theo PPCT. – Khảo sát chất lượng đội tuyển: Ra đề (một số…