20180108_070540

Kế hoạch tuần 20

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20 (Từ 15/01 – 21/01/2018) Thứ (ngày) Buổi sáng Buổi chiều 2 (15/01) – Chào cờ- Kiểm ta bài cũ – Thực hiện chương trình tuần 20 – Dạy học   – 14 h Sinh hoạt tổ CM 3 (16/01) -…
IMG20171013101411

Kế hoạch tuần 14

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14 (Từ 20/11 – 25/11/2017) Thứ (ngày) Buổi sáng Buổi chiều 2(20/11) Kỷ niệm Ngày nhà giáo   Việt Nam 20-11 3(21/11) – Dạy học: Thực hiện chương trình tuần 14 – 14h họp Chi bộ: Xếp…
20171020_064343

Kế hoạch chuyên môn tháng 11

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11  /2017   NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  10 Nề nếp: Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường ổn định, nề nếp dạy và học tiến hành đồng bộ theo quy định Công tác chuyên môn – Thực hiện…

Kế hoạch tháng 3/2016

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số :    /KH.THCS                                           Quảng Trung, ngày 02 tháng 03 năm 2016   KẾ HOẠCH THÁNG 03/ 2016 Chủ điểm…

KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2016

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số :    /KH.THCS                                           Quảng Trung, ngày 04 tháng 04 năm 2016   KẾ HOẠCH THÁNG 4/2016 Chủ điểm “…