20171020_071010

Báo cáo hoạt động tháng 11

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Số:      /BC-BC                                Quảng Trung, ngày  22  tháng 11 năm 2017   BÁO CÁO HOẠT…
IMG20171010075355

tập san chào mừng 20/11

TRƯỜNG EM (TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG) Ai đã đến trường em một vài năm trước Nay ngỡ ngàng khi có dịp ghé qua Sân trường xanh toả bóng mát hiền hoà Trường ba dãy…