20171020_071010

Báo cáo hoạt động tháng 11

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Số:      /BC-BC                                Quảng Trung, ngày  22  tháng 11 năm 2017   BÁO CÁO HOẠT…
IMG20171010075355

tập san chào mừng 20/11

TRƯỜNG EM (TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG) Ai đã đến trường em một vài năm trước Nay ngỡ ngàng khi có dịp ghé qua Sân trường xanh toả bóng mát hiền hoà Trường ba dãy…

Kế hoạch tổ chức tuần lễ học tập suốt đời

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Trung, ngày 01 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT…