received_290895101913163

THCS Quảng Trung thực hiện hưởng ứng Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

  PHÒNG GD&ĐTTHỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:       /BC                                          Quảng Trung, ngày 15 tháng 5  năm 2020                                                                    BÁO CÁO V/v thực hiện hưởng ứng Hội sách…
images

I. HƯỚNG DẪN NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM TẠI NHÀ ĐỂ PHÒNG TRÁNH MẮC BỆNH COVID -2019 (Kèm theo Công văn số 06 /BCĐ ngày 10/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do Covid- 19 thị xã)

HƯỚNG DẪN NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM TẠI NHÀ  ĐỂ PHÒNG TRÁNH MẮC BỆNH COVID -2019 (Kèm theo Công văn số 06 /BCĐ  ngày 10/3/2020 của Ban Chỉ đạo  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do Covid- 19 thị xã) tải…
tải xuống (2)

DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT: ĐÔI ĐIỀU CẦN BIẾT

  BÀI TUYÊN TRUYỀN  Bài tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết Bệnh sốt xuất huyết là gì? – Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do vi rút dengue gây ra. Bệnh lây lan do…
quang trung

“Nhìn lại 20 năm lũ lớn miền Trung 1999 – 2019″

Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai   (TG)-Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của…

Lịch trực hè

PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà            CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:      /BCTT                             Quảng Trung., ngày 20 tháng 05 năm 2019   PHÂN CÔNG TRỰC HÈ CỦA CBGVNV-HS NĂM 2019